חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קו

זהר

קו) ישועות: אתקריאת, מסטרא דנצח, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. חכמת: איהי סדר קדשים, דאיהו הוד. ודעת: איהו יסוד, דאיהו סדר טהרות.

פירוש מעלות הסולם

קו) ישועות אתקריאת מסטרא וכו׳: ישועות נקראת מבחינת הנצח, כי לנוקבא יש ה׳ גבורות בסוד חמש עלין תקיפין שהם כחות הדין שבמסך המעכב את אור העליון מלהתלבש מהמסך ולמטה כי המשכת החכמה למטה מפרסא גרם לנזיקין ושבירת הכלים. ובגדלות כשיש עליהן זווג וה׳ החסדים שבאור ישר מתלבשים בתוך ה׳ הגבורות אז הן נקראות ישועות. ומלכות נקראת כוס ישועות או כוס של ברכה. ומתפשטים ממעלה למטה בבחינת נצח שהוא קו ימין המאיר ממעלה למטה. ואז נאמר וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם והוא סדר נזיקין. חכמת: היא סדר קדשים שהיא הוד. היינו חכמה שבשמאל המאירה בקדושה ממטה למעלה כטבע ההוד. ודעת: היא יסוד קו האמצע המכריע בין נצח הוד. שהיא סדר טהרות. המטהר קו השמאל להאיר ממטה למעלה, ולא לרדת למטה מפרסא. ולזה דעת עדיף מחכמה כפי רש״י הנז״ל.