חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קה

זהר

קה) אמונת: איהי אימא עלאה, מסטרא דחסד. דבה קריאת שמע דאיהי אמונה. ואיהי עתך מסטרא דגבורה, דביה אתמר ואל יבוא בכל עת אל הקדש וגו׳. חסן: איהי, מסטרא דעמודא דאמצעיתא.

פירוש מעלות הסולם

קה) אמונת איהי עלאה וכו': ומפרש איך חג״ת נה״י דז״א הם ששה סדרי משנה ומרומזים בפסוק הנ״ל, ממעלה למטה מחסד עד יסוד. ואומר אמונת: שהיא סדר זרעים היא אמא עליונה, היינו מבחינת החסד, אשר בה קריאת שמע היינו קבלת עול מלכות שמים שהיא אמונה. והיא בספירת החסד כמ״ש וליחדך באהבה, ודיני ק״ש הם בסדר זרעים. עתך: מבחינת הגבורה היינו קו השמאל, שבו נאמר ואל יבוא בכל עת אל הקודש וגו', היינו, שלא ימשיך גם ג׳ ראשונות דשמאל כי אם בזאת יבוא אהרן אל הקודש, שפירושו ממטה למעלה שהוא ו״ק דשמאל ולא כל העת. והוא סדר מועד. חסן: הוא מבחינת עמוד האמצע תפארת כי מת״ת מתחיל תקון הנוקבא הנפרדת (כמ״ש באד״ר אות ש״ו) אתפשט האי תפארת מטבורא דלבא ונקיב ואתעבר בגיסא אחרא ותקין פרצופא דנוקבא. והוא סדר נשים.