חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קב

תוכן

דברי הרב

קב) ובהעשות בינה ותבונה פרצוף א', נמצא, היות כל פרצוף תבונה נה"י דבינה, ובהיות התבונה פרצוף בפ"ע, יסוד שלה תחתון מאוד, ובהיותן פרצוף א' שניהם, יהיה היסוד של הכללות הפרצוף יותר עליון, כמעט בפי התבונה. ואז נזדווגו יחד או"א בכללות כל הפרצופים כנ"ל ובזה היסוד של הכללות היה הזווג, ושם ניתנו המוחין של ז"א בסוד העיבור, ובבא זמן לידה, יצאו מוחין אלו מיסוד הזה של כללות. 

[או"פ - ד"ה וזה אמרו "ובהיותן]