חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קב

זהר

קב) דרגא שתיתאה ביראת י״י, והיה אמונת עתך כו'. אמונת: סדר זרעים. עתך: סדר מועד. חסן: סדר נשים. ישועות: סדר נזיקין. חכמת: סדר קדשים. ודעת: סדר טהרות. אי איכא יראת ה׳ אין, ואי לא לא. וסימן זמ״ן נקט.

פירוש מעלות הסולם

קב) דרגא שתיתאה ביראת וכו': מדרגה ששית ביראת ה'. כתוב והיה אמונת עתך כו'. אמונת: סדר זרעים. שעל אמונת האדם סומך להפריש מעשרותיו כראוי (רש״י) עתך: סדר מועד. חסן: סדר נשים. לשון יורשין ועל ידי אשה נולדו יורשין (רש״י) ישועות: סדר נזיקין. מושיען מזהיר לפרוש מהיזק ומהתחייב ממון (רש״י). חכמת: סדר קדשים. כי כל קודש בחכמה הוא. ודעת: סדר טהרות. דעת עדיף מחכמה (רש״י שבת לא.) ואפ"ה יראת ה׳ היא אוצרו: שפירושו, אם יש יראת ה' אין. ואם לא, לא. וסימנם: זרעים מועד נשים נזיקין קדשים טהרות.