חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קא

זהר

קא) כגוונא דא, בשעתא דמחבלא אשתכח בעלמא, בעי בר נש לאתכסיא בביתיה, ולא יתחזי בשוקא, בגין דלא יתחבל, כד"א ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר. מנייהו דיכיל לאסתתרא, אין, אבל מקמי קב"ה, לא בעי לאסתתרא, מה כתיב אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה