חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צח

זהר

צח) תו אמר לון, בר"ה, אתערותא קדמאה, איהו בעלמא. מאי אתערותא קדמאה, דא בי דינא דלתתא, דאתער למידן עלמא, וקב"ה יתיב על עלמא בדינא, ודאין עלמא.

פירוש הסולם

צח) תו אמר לון וכו' עוד אמר להם, בראש השנה, התעוררות הראשון חוזר ובא בעולם שהיא הנוקבא. כלומר. הנוקבא חוזרת לקדמותה כמו שהיתה ביום ד' דמע"ב. ושואל, מהו התעוררות הראשון. ואמר, זה בית דין שלמטה, שנתעורר לדין העולם, והקב"ה יושב על כסא הדין ודן את העולם. פירוש. הנוקבא נקראת בית, וביום ד' דמעשה בראשית מטרם שניבנית, היתה מחזה ולמטה דז"א באחוריו, ואז היתה מלאה דינים ונקראת בית דין שלמטה, דהיינו למטה מחזה, וע"כ היא דן את העולם בדין, וכן ז"א יושב אז על כסא דין ודן את העולם ומצב הזה נקרא, אתערותא קדמאה.