חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צז

זהר

צז) וחמא השתא בגין דאתגזר, מה דלא הוה חמי מקדמת דנא, עד לא אתגזר, בקדמיתא לא הוה ידע, אלא דאינון בני נשא, ולבתר ידע דאינון מלאכין קדישין, ואתו בשליחותא לגביה. בשעתא דאמרו ליה אי"ה שרה אשתך, ובשרו ליה בשורת יצחק.

פירוש הסולם

צז) וחמא השתא וכו': וראה עתה שהם מלאכים, משום שנמול, מה שלא ראה מקודם לכן מטרם שנמול. כי בתחילה לא היה יודע אלא שהם בני אדם, ואח"כ ידע שהם מלאכים, ובאו אליו בשליחות מהקב"ה, דהיינו בשעה שאמרו אליו,איה שרה אשתך, ובשרו לו בשורת יצחק.