חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צז

זהר

צז) ובגין לשלטאה עלייהו אתינא ברזא דשמא קדישא, באינון ארבע מינין שבלולב, לרצויי ליה לקב"ה, ולשלטאה עלייהו ברזא דשמא קדישא, ולאתערא עלן מיין קדישין, לנסכא על גבי מדבחא.

פירוש הסולם

צז) ובגין לשלטאה וכו'. ובכדי למשול אליהם על שרי האומות, אנו באים בסוד השם הקדוש, המרומז באילו ארבעה מינים שבלולב. הדסים ה"ס חג"ת מהי' דשם הויה, ערבות ה"ס נו"ה הנמשכים מהה' דהוי"ה, לולב ה"ס יסוד מהו' דהויה, אתרוג ה"ס מלכות ה' תתאה, לרצות לו להקב"ה, ולמשול עליהם בסוד השם הקדוש. ולעורר עלינו מים קדושים דהיינו שפע מים העליונים לנסך אותם על המזבח. שהיא המלכות. המכניעים את המים הזידונים, הנ"ל.