חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צו

זהר

צו) אר"ש ודאי כחיזו דמלאכין חמא לון, ממה דכתיב, ויאמר אדני באל"ף דל"ת, שכינתא הוה אתיא, ואלין הוו סמיכין דילה, וכרסייא לגבה, בגין דאינון גוונין תלת דתחותא.

פירוש הסולם

צו) אמר ר"ש ודאי וכו': אר"ש, ודאי, כמראה מלאכים ראה אותם. כמו שנשמע ממה שכתוב, ויאמר אדנ"י שהוא השם אלף דלת של השכינה. א' ד' ה"ס ראשי תיבות של השם אדנ"י כי השכינה היתה באה, ואלו המלאכים היו סמוכות שלה, וכסא אליה. משום שהם ג' גוונים: לבן, אדום, ירוק, שמתחת השכינה, (כנ"ל דף י"ד ד"ה הורמנותא) כלומר מחזה ולמטה שלה, הנבחן בכל מדרגה לבחינת מתחת המדרגה. כי המלאכים הללו הם בחינת חיצוניות, שמחזה ולמטה של השכינה.