חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צה

זהר

צה) אבל אשור באפס עשקו, אטיל לון בארעא דסייפי עלמא, ונטל לון ארעא דלהון. ומה מצראי, דעבדי כל הני טבאן לישראל, אתדנו בכל אינון דינין. אשור ואדום ושאר עמין, דמעיקין לון, וקטלין לון, ונטלין לון ממוניהון, עאכ"ו דקב"ה בעי ליקרא שמיה עלייהו, דכתיב והתגדלתי והתקדשתי…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה