חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צה

זהר

צה) ות"ח אברהם חמא לון, כחיזו בני נשא, ואע"ג דהוה כאיב ממילה, נפק ורהט אבתרייהו, בגין דלא למגרע מה דהוה עביד מקדמת דנא.

פירוש הסולם

צה) ות"ח אברהם וכו': ובוא וראה, אברהם ראה אותם כמראה בני אדם, ואף על פי שהיה כואב מן המילה, יצא ורץ לקראתם, כדי שלא לגרוע ממנהגו. שהיה עושה מקודם לכן, שהיה דרכו לקבל אורחים.