חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צה

זהר

צה) א"ל ההוא יודאי, הני ארבע מינין דלולב, דבכלהו אתאן לרצויי עלמא, שמעתון אמאי אנן צריכין לון בחג. א"ל כבר אתערו בהו חברייא, אבל אי מלה חדתא איהו תחות ידך אימא לה.

פירוש הסולם

צה) א"ל ההוא וכו' אמר להם אותו היהודי אלו ד' מינים שבלולב, שבכולם באים לרצות בעד העולם, השמעתם למה אנו צריכים להם בחג, ולא בזמן אחר. אמרו לו. כבר העירו בהם החברים לומר טעמם. אבל אם יש דבר חדש תחת ידך אמור אותו.