חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צד

תוכן

דברי הרב

צד) הנה שלש בחינות נמצאו במוחין: א', היא בחינת תלת חללי עצם הגלגלת, וגולגלת הזה, נעשית בחינת שלש כלים לקבל בתוכם את שלש המוחין. ב', הוא הקרומות שבתוך הכלים הנז'. ג', הוא שלש המוחין בעצמם שבתוך הקרומות והם בחי' בשר זך מאד, ואינם כשאר הבשר, אמנם הם זכים, אך אינם רוחניים ממש.