חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צד

זהר

צד) אלא ודאי חמא לון, דנחתי לארעא, כגוונא דבני נשא, ולא יקשה לך האי, דהא ודאי אינון רוחין קדישין, ובשעתא דנחתי לעלמא, מתלבשין באוירי וביסודי דגולמין, ואתחזו לבני נשא ממש, כחיזו דיוקנא דלהון.

פירוש הסולם

צד) אלא ודאי חמא וכו': ומשיב. אלא ודאי שראה אותם, כי ירדו לארץ כצורת אנשים, ולא יקשה לך זה. כי ודאי הם רוחות קדושים, ובשעה שיורדים לעולם, הם מתלבשים באויר וביסודות של כיסוי ועטיפה, ונראים לבני אדם כעין צורתם ממש.