חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צג

זהר

צג) ואיהו היכלא קדישא סתימא, דכל דרגין כנישין וסתימין בגויה. ובגופא דהאי היכלא קיימין כל עלמין, וכל חיילין קדישין מניה אתזנו וקיימי על קיומיהון.

פירוש הסולם

צג) ואיהו היכלא קדישא וכו': והוא ההיכל הקדוש הסתום, שכל המדרגות נאספות וסתומות בו, ובגוף אותו ההיכל נמצאים כל העולמות, וכל הצבאות הקדושים נזונים ממנו, ונמצאים בקיומם.
פירוש. קאי על רישא דעתיק יומין עצמו, ואומר, שהוא היכל קדוש וסתום, שכל המדרגות שבכל העולמות מקובצות ונעלמות בתוכו. ומבאר בזה איך נתהווה ונתאפשר הזווג הגדול הזה של גמר התיקון, שיהיה כולל בתוכו כל המדרגות והקומות שיצאו בזו אחר זו בשתא אלפי שני, ולחדשו ולהוציאו בבת אחת כנ"ל. וז"ש, כי האי רישא דעתיק יומין איהו היכלא קדישא סתימא, דכל דרגין כנישין וסתימין בגויה כלומר, שבמשך ימי העולם, שהמדרגות הן בעליה וירידה, כי אחר שנתגלתה המדרגה, חוזרת ומסתלקת בסבת חטא התחתונים, הנה בעת הסתלקות המדרגה, אינה נאבדת ח"ו, אלא עולה למעלה לרישא דעתיק, ונעלמת שם. ובדרך זה הוא הולך ומקבץ בתוכו כל קומה ומדרגה המתגלה בעולמות, והן באות שם בזו אחר זו, ומתקבצות ונעלמות בתוכו, עד הגיע העת של גמר התיקון, ואז מחדש אותן ומוציא אותן בבת אחת.
וז"ש, וכגופא דהאי היכלא וכו': כי האי היכלא קדישא סתימא הנקרא רישא דעתיק יומין הוא נבחן בכל משך שתא אלפי שני, בבחינת לא ידע ולא אתידע, כנ"ל. וע"כ הגם שהוא הולך ומקבץ לתוכו כלהו נהורין המתגלים בעולמות, לא נגלה משהו מהם עד גמר התיקון, ונמצאת כל מדרגה ומדרגה אחר העלמתה בסבת פגם התחתונים, כי עלתה לרישא דעתיק ונעלמה שם, כנ"ל, דכל דרגין כנישין וסתימין בגויה. אמנם גופא דעתיק יומין, דהיינו מפה דראש שלו ולמטה, הוא מלובש בכל ה' פרצופי אצילות, ומאיר על ידיהם לכל העולמות, ואין לך הארה קטנה או גדולה זולת הבאה מגופא דעתיק יומין. וז"ש ובגופא דהאי היכלא קיימין כל עלמין וכל חיילין קדישין, כי הגוף דע"י מתלבש בכל הפרצופין שבאבי"ע, ונמצאים כל העולמות כולם מלבישים עליו והם קיימין עליו, שכל מציאותם והארתם ממנו באים. מניה אתזנו וקיימי על קיומיהון. הן האורות הבאים להחיות העולמות הנק' מזונות, והן האורות הבאים למוחין דגדלות, כולם הם נמשכין מגופא דעתיק יומין. וכנגד השפע להחיות העולמות, אומר ומניה אתזנו דהיינו מזונות. וכנגד המוחין דגדלות, אומר וקיימי על קיומיהון, כי המוחין מעמידים לכל פרצוף בשיעור הגובה המיוחס לו.