חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צג

תוכן

דברי הרב

צג) ופעם אחרת שמעתי, כי תלת מיני כלים יש בז"א, ויש הוי'ה א' בכל ספירה וספירה מהי"ס דז"א, וארבע אותיות הוי'ה זו נעשים נפש ורוח ונשמה ונשמה לנשמה, אל תלת בחי' הכלים של ז"א. וצריכין אנו לבאר כל דרושים שונים אלו, כאשר תראם מפוזרים ומבוארים בחיבור ספר זה כל אחד במקומו, ונבארם פה כולם בקיצור, ולא נצטרך לחזור לבארם כל אחד ואחד במקומו.