חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צג

זהר

צג) ת"ח, בתר דאתגזר אברהם, הוה יתיב וכאיב, וקב"ה שדר לגביה תלת מלאכין באתגליא, לאקדמא ליה שלם. ואי תימא, דהא באתגליא, וכי מאן יכיל למחמי מלאכין, והא כתיב עושה מלאכיו רוחות וגו'.

פירוש הסולם

צג) ת"ח בתר דאתגזר וכו': בוא וראה אחר שאברהם נמול, היה יושב וכואב, והקב"ה שלח אליו ג' מלאכים בגלוי, להקדים לו שלום. ואם תאמר, איך היו בגלוי. וכי מי יכול לראות מלאכים, כי כתוב, עושה מלאכיו רוחות.