חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות צב

זהר

צב) וכד מתערי ישראל לתתא בשופר, ההוא קלא דנפיק משופר, בטש באוירא, ובקע רקיעין, עד דסלקא לגבי ההוא טנרא תקיפא, דחפי לסיהרא, אשגח, ואשכח אתערותא דרחמי, כדין ההוא דסליק וקיימא לעילא, אתערבב. כדין ההוא קלא קיימא, ואעבד ההוא דינא, וכיון דלתתא אתערו רחמי, הכי…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה