חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות פ

זהר

פ) באתר אחרא משתכחי גלגלי ימא דנהמין, ונחתין בדרגין ידיען, ותמן חיילין אמרין בקל נעימותא, ברוך כבוד יי׳ ממקומו. וכלהו משבחי בשירתא, ולא משתככי ביממא ובליליא, וכלהו מסדרי שבחא בקל נעימותא.

פירוש הסולם

פ) באתר אחרא וכו׳: במקום אחר, לעומת הכבש, נמצאים גלי הים הרועשים, דהיינו בסו״ה ויעמד רוח סערה ותרומם גליו, שה״ס ואחר הרוח רעש (כנ״ל אות ע״ג, ע״ש) שיורדים במדרגות ידועות, ושם אומרים הצבאות בקול נעימות, ברוך כבוד ה׳ ממקומו. שהסו״ה, ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה׳ ממקומו. כי הם עומדים לעומת הצבאות הנ״ל העומדים על כבש המזבח ואומרים ג״פ קדוש קדוש קדוש (כנ״ל בדבור הסמוך) וז״ס לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד ה׳ ממקומו. וכולם משבחים בשירה ואינם שותקים ביום ובלילה, וכולם מסדרים שבחים בקול נעימות.