חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות פח

זהר

פח) רבי יוסי ורבי יהודה, הוו יתבי ולעאן באורייתא קמיה דר"ש, אמר רבי יהודה, האי דכתיב ויקם מלך חדש על מצרים, ותנינן, דאיהו קם מגרמיה, מה דהוה שפל קם, ולא אתחזי למלכא, ובעותרא קם. אמר רבי שמעון, כלא הכי הוא, כגוונא דאחשורוש דלא אתחזי למלכא, וקם מגרמיה, וקם…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה