חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות פא

זהר

פא) באתר אחרא, משתכחי חיילין חיילין, קיימין בדחילו בזיע ברתת, כד"א וגבה להם ויראה להם. וכלהו מסתכלי לגבי ההוא מדבחא דלעילא.

פירוש הסולם

פא) באתר אחרא וכו׳: במקום אחר, נמצאים צבאות צבאות העומדים ביראה ברעדה וברתת, כמש״א וגבה להם ויראה להם. ואומרי קדוש הם כנגד חסד, קו ימין, ואומרי ברוך הם כנגד גבורה, קו שמאל. ואלו שבכאן הם כנגד ת״ת, קו האמצעי. וע״כ אין בהם חידוש, כי כל החידושים הם בימין ובשמאל, וקו אמצעי אינו מוסיף עליהם אלא שכולל את שניהם בתוכו. וכולם מסתכלים, דהייני שמקבלים שפעם, אל מזבח ההוא שלמעלה, שהוא מלכות.