חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ע

תוכן

ע) ונבאר עתה, ענין דיקנא דא"א, אשר גם היא כוללת י"ג תיקונין. הנה זו הדיקנא, היא מתפשטת עד טבורא דלבא דא"א. ושם היא התחלת רישא דז"א, כמו שנבאר בע"ה. האמנם לא כל הי"ג תיקונין דיליה, מתפשטן עד טיבורא, רק שני התקונין, הנקראים מזלא, הם היורדין בשקולא עד טיבורא, כנזכר באדרת נשא דף קל"א ע"א. ולמטה בענין ז"א, יתבארו שלשה בחינות שיש אל דיקנא דא"א, בענין שיעור התפשטותה, עד איזה מקום הוא מגיע, וע"ש.