חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות עז

תוכן

דברי הרב

עז) ואמנם דברים אלו נראים תמוהים, כי הרי מבשרנו נחזה אלו'ה. כי העובר במעי אמו, יש לו כל רמ"ח איברים וי"ס, שהם ו"ק הגוף, וגם יש לו ראש ומוחין אחר ג' חדשים הראשונים שהוכר העובר, ואין אנו רואים תוספת במספר האיברים, רק שהאיברים, עצמם שהיו בו בתחילה, מתפשטים ונגדלים מעט מעט הם בעצמן בכל זמן מג' הזמנים הנזכר, עד היותו גדול.