חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות עז

זהר

עז) תנן, מאשא דיצחק נגיד ומטי להאי מזבח, ונפיק גומרא חד לסטר מזרח, וגומרא חד לסטר מערב, וגומרא חד לסטר צפון, וגומרא חד לסטר דרום, לד׳ זוויין דמדבחא, וכהנא אסחר לה לד׳ זוויין.

פירוש הסולם

עז) תנן מאשא דיצחק וכו׳: למדנו מאשו של יצחק, שה״ס הדין של קו שמאל דז״א, יורד ומגיע למזבח הזה, שהוא מלכות, ויוצאת גחלת אחת לצד מזרח, וגחלת אחת לצד מערב וגחלת אחת לצד צפון וגחלת אחת לצד דרום, שהם חו"ג תו״מ, לד׳ קרנות המזבח, והכהן מחזיר אותה לד׳ קרנות.
פירוש. כי הגחלת באה מן הצפון שהוא קו שמאל דהיינו אשו של יצחק, וא״כ היתה צריכה להגיע לצד צפון של המזבח בלבד, אלא הכהן, שהוא חסד, דהיינו קו ימין, מקבל הגחלת הזאת שהיא משמאל, ונכלל בה והיא בו, ע״י קו האמצעי, שה״ס ישראל, וגם המזבח עצמו שהוא מלכות המקבלת אותה נכלל ממנה, וע״כ נכללה הגחלת בכל ג׳ קוין, שה״ס דרום צפון ומזרח, ובמלכות, וע״כ הגיעה על ידי הכהן לד׳ קרנות המזבח. וז״ש וכהנא אסחר לה לד׳ זויין.