חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות עה

תוכן

דברי הרב

עה) גם בזה תבין, ענין בינה הנקרא גם כן מגדל הפורח באויר, בסוד היתר נדרים פורחין באויר, ואין להם על מה שיסמוכו (חגיגה י.). והענין הוא כי היסוד דאריך הוא בבינה דז"א, ולכן היסוד והבינה שניהם נקראים בשם זה. 

[או"פ - בסוף ד"ה וזה שממשיך, "ושם]