חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות עא

תוכן

עא) וכבר ביארתי לך בפרשת נשא דף קמ"ו ע"ב, בר"מ, כי היותם מספר י"ג תיקוני דיקנא הוא, לפי שהם שלשה הויות, שהם י"ב אותיות פשוטות, וכנגדם הם י"ג תיקוני דיקנא. והתיקון הי"ג האחרון כולל כולם, ויש בו שלשה היוי"ת, אחרות גם כן, שבהם י"ב אותיות אחרות. והנה הג' הויו"ת הם בגי' ע"ח, כמנין מזלא. או כמנין מזל עם המלה עצמה. וזהו סוד התיקון הי"ג, הנקרא מזלא, להיותו כולל שלשה הויו"ת שבו. וכן התיקון השמיני, שגם הוא יורד בשקולא עד טיבורא, נקרא מזלא, כנגד שלשה הויו"ת העליונות, שבי"ב תיקוני דיקנא.