חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ס

זהר

ס) ת"ח אר"ש מאן הוא דידע, לסדרא צלותא דמריה כמשה, בשעתא דאצטריך ליה, לסדרא צלותיה באריכות סדר, ובשעתא דאצטריך ליה לקצרא הכי נמי. אר"ש הא אשכחנא בספרי קדמאי, סדורא דרזי דרזין, בקשורא חדא, זמנין דאצטריך, לסדרא צלותיה כדקא יאות, ולקשרא קשרין, לבסומי למאריה…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה