חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ס

זהר

ס) והיה שבעת ימים תחת אמו, בגין לאתישבא ביה ההוא חילא ואתקיים ביה. ובמה יתקיים ביה. כד ישרי עליה שבת חד, ואי לא, לא יתקיים. ולבתר דיתקיים ביה ההוא חילא, כתיב ירצה לקרבן אשה ליי׳, בקיומא דשבת חד, דאעבר עליה.

פירוש הסולם

ס) וחיה שבעת ימים תחת אמו: הוא, כדי שיתישב בו אותו הכח שנתמנה עליו, ויתקיים בו. ובמה יתקיים בו, הוא, כשישרה עליו שבת אחד, ואם לא, אינו מתקיים. כי אין קיום לבריות, אלא באור השבת, בסו"ה ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ואחר שנתקיים בו אותו הכח, כתוב, ירצה לקרבן אשה לה׳. על ידי קיום של שבת אחד שעבר עליו.