חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות סט

תוכן

סט) ודע, כי אין שום אחד מאלו הי"ג חוורתי דרישא דא"א, נמשך עד ראש דז"א, אלא מן חד אורחא אחרא חוורא, דאזיל בפלגותא דשערי דאריך, משם נמשך ארחא אחרא, אל רישא דז"א, במקום פלגותא דשערי דרישא גם כן, כנזכר באדרת נשא דף קכ"ט ע"א. אבל הארבעה נימין דשערי דאחור, מגיעין ברישא דז"א, ומאירין במוחין דיליה, כמו שנבאר לקמן בע"ה בענין סוד התפילין דז"א וע"ש.