חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות סז

תוכן

סז) ומן התשעה חוורתי הנמשכים דרך הפנים דא"א שהם הלבנונית שבעור הפנים דאריך, מתפשטין עד רישא דז"א, ונמשכין עד דיקנא דז"א, ונעשה לו תשעה תיקוני דיקניה כנודע, וכמו שנבאר בע"ה למטה. והנה מ"ש באדרת נשא דף קכ"ח ע"ב, דארבע מאות אלפי עלמין, אתפשט חוורא דגלגלתא כו'. הם בחינת ארבעה חוורתי, הנמשכין מצד אחורי רישא. והוא, כי בזאת ההויה אשר בצד אחור היא ממולאת ביודין, ויש במילויה ארבעה יודין, וכל יו"ד כלולה מעשר, הרי הם ארבע מאות. אבל בהיותם למעלה בא"א, הם חשבון גדול, כמבואר אצלנו בפרשת נשא דף קכ"ח ע"ב, ולכן הם בחשבון אלפים, והם ארבע מאה אלפי עלמין. וכאשר יורדין ונמשכין למטה להאיר בתחתונים, אז אין הצדיקים לוקחין מהם, אלא בסוד חשבון קטן, של ד' מאה עלמין לבד. וזמ"ש, ומנהירו דהאי חוורתא ירתי צדיקייא לעלמא דאתי, ארבע מאה עלמין כו'.