חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות סו

תוכן

סו) ונבאר, סיבת התחלקותם לתלת סטרין, והוא, כי הנה כל מוח, נחלק לשלשה חללין כנודע, והם בחינת שלשה הויו"ת דע"ב, ומילויין ביודין. ובפשוטן יש י"ב אותיות, והם סוד י"ב חוורתי הנ"ל. והנה ההוי"ה האחת, נמשכת מצד האחור, והיא ארבעה אותיות, ארבעה חוורתי. ונמשכת משתי בחינות נצח והוד דעתיק, הגנוזים בשתי אזנים ושתי עינים דא"א, שהם ארבעה חלקים. וכל אלו הארבעה חוורתי, וגם בחינת ארבעה נימין אחרות, מן הי"ג נימין דשערות, אשר גם הם מתחלקין לי"ג עיבר, על דרך החוורתי. ומתחברין ארבעה חוורתי, וארבעה נימין דשערי דרך האחור, ומתפשטין מאחורי רישא דאריך, על גבי כתפין. ונמשכין עד רישא דז"א, להאיר בו. זה, בסוד לבנונית העור. וזה בסוד שערות הנתלין עליו. וכולם הם מתחברין בשיקולא, ואינם מתפזרין אל הצדדין. כנזכר שם דף קכ"ט ע"א, וז"ל, דשערי אתפני מעל גבי אודנין.