חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות סה

תוכן

סה) והנה אלו החוורתי, הם נחלקין לי"ג עיבר כנ"ל. וסדרן הוא, אחור ופנים: כי מצד האחור דגלגלתא, הם ארבעה. ומצד הפנים, הם שמנה. לפי שהם שתי לחיים, תרין תפוחין קדישין. ושני הלחיים נחלקים לשתי חלקים, עד אמצעית החוטם בארכו, נמצאים ארבעה חוורתי, בכל פן ופן משניהם. ואלו הם שלשה בחי', הנזכר שם דף קכ"ח ע"ב, לארבע עיבר בסטרא חד, והוא מצד האחור. ולארבע עיבר מסטרא דאנפוי, הוא הפן האחד. ולארבע עיבר בסטרא אחרא, הוא הפן השני. והחוורתא הי"ג, היא למעלה בגלגלתא עצמה, וכוללת כל הי"ב חוורתי.