חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות סד

זהר

סד) מתניתין, תנן ארבע רוחות העולם מנשבן, ועתיד קב"ה להתעורר רוח אחד, לקיים הגוף, שיהא כלול מד' רוחות, הה"ד מארבע רוחות באי הרוח, בארבע לא כתיב, אלא מארבע רוחות העולם, שיהא כלול מארבעתם. ותאנא, אותו הרוח, הוא רוח המוליד, הוא הרוח האוכל ושותה ואין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכיות בלבד, ואין בין עולם הזה, לתחיית המתים, אלא נקיות והשגת ידיעה. רב נחמן אמר ואריכות ימים.