חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות סג

זהר

סג) כדין אינון כוכביא דשלטין ביממא, בצפרא, מרתתין ודחלי וסלקי שירתא. והשתא מטא זמנייהו, לשבחא למרייהו, בזמנא דא דשמעין ההיא תרועה. דכתיב, ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים.

פירוש הסולם

סג) כדין אינון כוכביא וכו': אז כל הכוכבים השולטים ביום, בבוקר, רועדים ומפחדים ומעלים שירה, כי עתה, הגיע זמנם לשבח לאדונם, בעת ששומעים אותה התרועה. שכתוב, ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלקים.