חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נ

זהר

נ) ובאיזה מקום עמדו. בציון. דכתיב, מציון מכלל יופי, זה שמו של הקב"ה. וכשהארץ מתמוטטת, אינה מתמוטטת אלא ממקום זה, שהוא מקום העולם.

פירוש הסולם

נ) ובאיזה מקום עמדו וכו': ובאיזה מקום עמדו. הוא בציון, שכתוב, מציון מכלל יופי. מכלל יופי הוא שמו של הקב"ה, דהיינו השם ע"ב, והוא נתון בציון. וע"כ משם עמדו. וכשהארץ מתמוטטת, אינה מתמוטטת אלא ממקום זה, שהוא מקום העולם.