חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נט

זהר

נט) ובנות אנשי העיר יוצאות, מאי יוצאות. כד"א, וארץ רפאים תפיל, דזמינא ארעא למפלט מנה, כל גופין דאינון בגווה, ועל דא כתיב יוצאות, לשאוב מים: לנטלא נשמתא, ולקבלא לה כדקא יאות, מתקנא מאתרה, כדקא חזי.

פירוש הסולם

נט) ובנות אנשי העיר יוצאות: שואל, מהו יוצאות. ומשיב, הוא כמו שאתה אומר, וארץ רפאים תפיל, שפירושו שעתידה הארץ להפליט ממנה כל הגופות שבתוכה, ועל כן כתוב כאן יוצאות, שסובב גם כן על אלו הגופות שהארץ תפליט מתוכה בעת התחיה. לשאוב מים, פירושו, לקחת נשמה, ולקבלה כראוי, שתחיה מתוקנת ממקומה כראוי.