חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נט

תוכן

נט) וצריך לדעת, שהיה מן הראוי, שעת"י יתגלה בכתר, והכתר יתגלה בחכמה. והתשובה היא, במה שיתבאר לקמן, כי אלו התרין רישין מתגלין אח"כ באבא ואימא, ואבא ואימא כחדא נפקי כחדא שריין, כנזכר באדרת האזינו דף ר"ץ ע"ב. ולכן נהיה הדבר הזה כן למעלה, שעת"י יתלבש בשניהם בשוה, חסד בכתר, וגבורה בחכמה, ואז נכלל חסד בגבורה, וגבורה בחסד, ושניהם בהשואה אחת.