חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נח

זהר

נח) לעת צאת השואבות: דההוא זמנא, זמינין למיקם ולאחייא בקדמיתא, מכל שאר בני עלמא, אינון דשאבי מימוי דאורייתא, בגין דאתעסקו לשאבא ממימי דאורייתא, ואתתקפו באילנא דחיי, ואינון יפקון בקדמיתא, דאילנא דחיי גרמא לון דיקומון בקדמיתא, כמה דאתמר.

פירוש הסולם

נח) לעת צאת השואבות: היינו השואבות מימי התורה, כי בזמן ההוא הם עתידים לקום לתחיה תחילה מכל שאר בני אדם, משום שעסקו לשאוב מימי התורה ונתחזקו בעץ החיים, והם יצאו תחילה לתחיית המתים, כי עץ החיים גרם להם שיקומו מתחילה, כמו שלמדנו.
פירוש. קו אמצעי מכונה תורה, גם נקרא עץ החיים, ומימי התורה היינו השפע שלו, ואומר, שאלו הדבקים ומקבלים השפע מקו אמצעי, שהם נקראים שואבות אלו יחיו מתחילה לכל השאר הנמשכים מב' הקוין האחרים.