חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נח

תוכן

נח) והנה כיון שכל אלו הם תיקוני גלגלתא דאריך, אשר בה נעלם ומתלבש החסד דעת"י, צריך שיתפשט אורו בכלם, ואז מתפשטין שבעה אורות, מן החסד הזה דעתיק יומין, בשבעה תיקוני גלגלתא דא"א. ויובן זה בסוד מה שביארנו בפרשת תרומה דף קל"ט ע"א, כי החסד נקרא יומם, יומא דכולהו, לפי שכולל כל השבעה ימים. וזהו הביאור ממה שכתבנו לעיל: כי שבעה תחתונות דעתיק, מתלבשות בשבעה דגלגלתא דא"א. והכונה היא, על שבעה אורות של החסד דעתיק יומין, הכולל שבעה ימים שנתפשטו בהם. וזכור אל תשכח זה, ואל תטעה במה שכתבנו לעיל. ונבאר עתה בחי' מוחא סתימאה דא"א, שבו מתלבש גבורה דעתיק יומין כנ"ל. והנה גם זה המוחא סתימאה, מתפשטת לי"ג בחינות ותיקונין. והם סוד י"ג תיקוני דיקנא קדישא דא"א, כנזכר באדרת נשא דף קל"ב ע"ב, וז"ל, ותנינא, כל דיקנא לא אשתכח, אלא ממוחא דרישא כו'. ובאלו הי"ג תיקוני דיקנא, מתפשטין גם כן כוחות אורות הגבורה דעתיק יומין, ע"ד הנזכר בחסד. והנה נמצא, כי עתיק יומין, מתגלה בכתר וחכמה דאריך אפין, שהם תרין רישין דיליה.