חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נז

זהר

נז) היכלא תליתאה: בהאי אית רוחא חדא אדרהינאל שמיה, ואיהו קיימא על נשמתהון דאינון דאהדרו בתיובתא, ולא אהדרו, כגון דחשיבו ועד לא אהדרו בהו מיתו אלין טרדין לון בגיהנם ולבתר עאלין לון להאי רוחא ממנא, ונטיל לון, וחמדן לאתהנאה מזיו יקרא דמאריהון, ולא אתהנון.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה