חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נו

זהר

נו) וכנגדם שבעה עמודים חקוקים, שהם תלוים בשמים. ואינון שני עשר שבטים, דאינון תלויין במדת יעקב, הנקרא שמים. שנאמר, ואתה תשמע השמים מכון שבתך, וכתיב שמע ישראל וגו'.

פירוש הסולם

נו) וכנגדם שבעה עמודים וכו': וכנגדם שבעה עמודים חקוקים במלכות, שהם חג"ת נהי"מ, שהם תלויים בשמים. שהם ז"א. והם שנים עשר שבטים, התלויים במדת יעקב, שהוא ז"א, הנקרא שמים. כי י"ב שבטים שבמלכות, הם כנגד י"ב צירופי הוי"ה שבז"א. שנאמר, ואתה תשמע השמים מכון שבתך. וכתוב, שמע ישראל וגו'. מה שמע ישראל, פירושו ז"א, אף תשמע השמים, פירושו ז"א.