חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נד

זהר

נד) כנגד זה, שבעה רקיעין הן. ושבעה כוכבים רצין וחוזרין הן. שבעה ארצות. שבעה ימים. שבעה תהומות. וכולם תלוים במאמר ההוא. שנאמר, הבונה בשמים מעלותיו. הם ז' ספירות, מעלות גדולות, עמודים חקוקים בשמו הגדול, וכלם תלוים במאמר אחד, והם שמים העליונים.

פירוש הסולם

נד) כנגד זה שבעה וכו': כנגד זה ז' רקיעים הם. וז' כוכבים הם רצים ושבים. ז' ארצות. ז' ימים. ז' תהומות. וכולם תלויים במאמר ההוא, שנאמר, הבונה בשמים מעלותיו, שהם ז' ספירות, מעלות גדולות, עמודים חקוקים בשמו הגדול, הנקראים חג"ת נהי"מ, וכולם תלויים במאמר אחד, שהוא השמים העליונים. דהיינו ז"א.