חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות נג

תוכן

נג) והנה, אעפ"י שביארנו עד עתה, כי עתיק יומין לא נתלבשו שבעה תחתונות שבו, אלא בז' תיקוני גלגלתא דרישא דא"א, שהוא בחינת הכתר בלבד דא"א. צריך שתדע, כי מוכרח הוא, שהם מתלבשות בכל קומת פרצוף א"א, ושם הוא עיקר התלבשותם, וזה פרטן: חסד, בגלגלתא, שהוא כתר דא"א. גבורה, במוחא סתימאה, חכמה. ת"ת, בבינה, שהיא הגרון דא"א. נצח, הוד, יסוד דעת"י, בחסד גבורה ת"ת דא"א. ואמנם אח"כ מבחי' היסוד דעת"י, נתפשט בנצח הוד יסוד דא"א. וטעם הדבר הוא, במה שביארנו לך בכמה מקומות, ובפרשת נשא דף קמ"א ע"ב, כי לעולם כל בחי' נה"י, בכל מקום שהם, הם נקראים לבר מגופא, ותמיד הם בסוד תוספת, ואינם עקריים. ולכן תמיד הם באים מחדש, בסוד תוספת, ואינם מושרשים שם תמיד. וזהו הטעם שבכל נה"י בכל מקום, באים בסוד תוספת, ואינם עקריים. וכן הענין כאן, כי מיסוד דעת"י נתפשטו נה"י דא"א. וכן הענין בכל נה"י שבכל האצילות, וזכור כלל זה.