חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מ

זהר

מ) אמר רבי שמואל, כתיב המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון.כד הקב"ה בעי למירגז כל עלמא, ולארגשא ולארעשא סמכוהי, לא ארעיש ליה אלא ממקומו. מאן מקומו. דא נקודה דציון.

פירוש הסולם

מ) אמר רבי שמואל וכו': אר"ש, כתוב, המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון. כשהקב"ה רוצה להרגיז את כל העולם ולרגש ולהרעיש את עמודיו, אינו מרעיש אותו אלא ממקומו. מה הוא מקומו. הוא נקודת ציון, שהיא יסוד דמלכות. שמשם הושתת העולם. כמ"ש להלן.