חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מ

זהר

מ) ותלת זמנין י"ד, איהו מ"ב, יי"י, מן י"ד י"ד, י"ד, רמוז יב"רכך י"אר יש"א, מן הוי"ה הוי"ה הוי"ה. ד' ד' ד' מי"ד י"ד י"ד, אינון רמיזין באדנ"י אדנ"י אדנ"י. ואמר הנביא עלייהו, היכל יי' היכל יי' היכל יי' המה. והאי נטילא ביד דאתתקנת.

פירוש הסולם

מ) ותלת זמנין י"ד וכו': וג' פעמים י"ד הם מ"ב, וי' י' י' אשר בי"ד י"ד י"ד, רמוזים ביברכך יאר ישא, מן הויה, הויה, הויה, שבהם, דהיינו ג' יודין שבג' הויות, יברכך הויה, יאר הויה, ישא הויה. וד' ד' ד' מן יד יד יד, הן רמוזות באדני, אדני, אדני. ואמר הנביא עליהם, על ג"פ הויה ועל ג"פ אדני, היכל הויה, היכל הויה, היכל הויה המה. שהיכל ה"ס המלכות הנקראת אדני, וע"כ אמר ג"פ היכל הויה, שה"ס ג"פ אדני וג"פ הויה הנ"ל. וזהו שנתקן נטילה ביד. לרמז על סוד י"ד פרקים וג' י"ד שבחג"ת, שה"ס ג' הויות, וג' אדני כנ"ל.