חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מט

תוכן

מט) והמלכות דעתיק יומין נתלבשה בתיקון השביעי, הנקרא תרי נוקבא דפרדשקא, והיא סוד החוטם דא"א, וזמ"ש דף רפ"ט ע"א, והכא כתיב ותהלתי אחטם לך. בסוד תהלה לדוד, שהיא המלכות, אשר נתלבשה בחוטם. כי כל תהילה היא במלכות. אלא שתהלה זו היא במלכות עת"י. והרי ביארנו, ענין השבעה תחתונות דעת"י, איך נתלבשו בשבעה תיקוני גלגלתא דא"א.