חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מט

זהר

מט) אמר רבי יצחק, בשעה שהנשמה זוכה, ועולה למקום מעלתה, הגוף שוכב בשלום, וינוח על משכבו, הדא הוא דכתיב, יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכחה. מאי הולך נכחה. אמר רבי יצחק, הנשמה הולך נכחה, למקום העדן, הגנוז לה. מאי משמע. אמר רבי יהודה, מהאי משמע, נכחה כתיב, בה"א. ובשעה, שאינה זוכה, והיא ראויה לקבל עונשה, הולכת משוממת, ומבקרת בכל יום לגוף, ולקבר.