חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מח

זהר

מח) אמר רבי אבא, במלה דא יסגי פלוגתא בעלמא, דהא תנן במתניתין דידן, דכל דעבד קב"ה, עבד כגון גופא ונשמתא, ואי תימא דהא לית גופא למלאכים, כך הוא, אבל לית אינון יכלין למעבד עבידתא, עד שישתתף בהו ההיא נשמתא קדישא, דהיא סיועא דלעילא, ובהאי גווני כל מאי דעביד…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה