חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מז

זהר

מז) ובההוא זמנא, יתער קב"ה אתערותא עלאה, לאנהרא לה לסיהרא כדקא יאות, כד"א והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים. ובגין כך יתוסף בה רוח עלאה, ובגין כך יתערון כדין כל אינון מיתיא דאינון גו עפרא.

פירוש הסולם

מז) ובההוא זמנא וכו': ובעת ההוא, יעורר הקב"ה התעוררות של מעלה להאיר אל הלבנה, שהיא הנוקבא, כראוי, כמש"א, והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה וגו'. ומשום זה יתוסף בה אור העליון, ועל כן יתעוררו אז לתחיה כל המתים שהם נקברים תוך העפר.