חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מו

זהר

מו) ירום: מסטרא דנהורא עלאה דכל נהורין. ירום: כד"א ולכן ירום לרחמכם. ונשא: מסטרא דאברהם. וגבה: מסטרא דיצחק. מאד: מסטרא דיעקב. ואע"ג דאוקמוה, וכלא חד ברזא דחכמתא.

פירוש הסולם

מו) ירום, מסתרא וכו': ירום, פירושו, שהנוקבא תתמלא מבחינת אור העליון על כל האורות, דהיינו כתר. ירום, הוא כמו שאתה אומר, ולכן ירום לרחמכם, שהכונה הוא לאור הכתר אף ירום שבכאן הוא כתר. ונשא הוא מצד אברהם, שהוא חסד. וגבה הוא מצד יצחק, שהוא גבורה. מאד, מצד יעקב, שהוא ת"ת. דהיינו שהנוקבא תתמלא מכל המדרגות האלו. ואף על פי שבארוהו בדרך אחר, הכל הוא אחד בסוד החכמה.